Công ty TNHH Tư vấn Địa Chất Phẳng

Danh mục tiêu chuẩn

Danh mục tiêu chuẩn

Bảng dưới đây liệt kê các tiêu chuẩn (ASTM, BS và TCVN) thường được sử dụng...

Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2020

Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2020

Ngày nghỉ Số ngày nghỉ 2020  Tết dương...

Thí nghiệm SPT

Thí nghiệm SPT

Thí nghiệm SPT là một trong các phương pháp thí nghiệm hiện trường, được sử...

"Chính xác" hay "chuẩn xác" ???

Khi đọc các tài liệu kỹ thuật, chúng ta thường gặp các thuật ngữ “accuracy” và...

Khối lượng thể tích tự nhiên

Khối lượng thể tích tự nhiên

1. Khái niệm: Khối lượng thể tích tự nhiên của đất là khối lượng của một...

Thí nghiệm đầm nện

Thí nghiệm đầm nện

1. Khái niệm: Khối lượng thể tích của đất không phải là một giá trị bất...

Cảnh báo về tình trạng lấy cắp thông tin

Cảnh báo về tình trạng lấy cắp thông tin

Ngày 27 tháng 02 năm 2014, công ty Địa Chất Phẳng đã truy cập vào trang web về...

Hệ thống ghi dữ liệu cho máy nén cố kết

Hệ thống ghi dữ liệu cho máy nén cố kết

Sau 4 tháng thử nghiệm, công ty Địa Chất Phẳng đã hoàn chỉnh hệ thống ghi dữ...

 • Danh mục tiêu chuẩn

  Danh mục tiêu chuẩn

  (18/07/2011)
 • Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2020

  Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2020

  (02/10/2011)
 • Thí nghiệm SPT

  Thí nghiệm SPT

  (12/12/2011)
 • "Chính xác" hay "chuẩn xác" ???

  (07/01/2012)
 • Khối lượng thể tích tự nhiên

  Khối lượng thể tích tự nhiên

  (20/02/2012)
 • Thí nghiệm đầm nện

  Thí nghiệm đầm nện

  (07/03/2012)
 • Cảnh báo về tình trạng lấy cắp thông tin

  Cảnh báo về tình trạng lấy cắp thông tin

  (27/02/2014)
 • Hệ thống ghi dữ liệu cho máy nén cố kết

  Hệ thống ghi dữ liệu cho máy nén cố kết

  (21/07/2015)
09942949
Today
This week
This month
549
549
12529
Your IP: 18.207.240.230

Slide01 Mỗi đối tượng trong tự nhiên đều được thể hiện thông qua các thông số. Để cho ngắn gọn và tránh sự nhầm lẫn khi trao đổi thông tin, các nhà khoa học thường sử dụng ký hiệu thay cho những tên gọi dài dòng của các thông số. Việc sử dụng các ký hiệu thường được các nhà khoa học sử dụng thống nhất trong phạm vi một quốc gia hoặc quốc tế. Tuy nhiên, trong các báo cáo khảo sát địa chất, các bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm ở Việt Nam, việc sử dụng các thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo không được trình bày nhất quán và cũng không tuân theo một quy cách của quốc gia nào (dân gian thường gọi là 'Tây-Ta lẫn lộn').

Khối lượng thể tích - dung trọng tự nhiên

Thuật ngữ “khối lượng thể tích” muốn nói đến “khối lượng của một đơn vị thể tích” và thường được ký hiệu là ρ (ký tự Hy Lạp – rho). Do đó, thứ nguyên của “khối lượng thể tích” sẽ là [khối lượng]/[thể tích].

Đơn vị đo của khối lượng là g, kg, tấn… Đơn vị đo của thể tích là mm³, cm³, m³… Vậy, đơn vị đo của “khối lượng thể tích” phải là g/cm³, T/m³…

Thuật ngữ “dung trọng tự nhiên” muốn nói đến “trọng lượng của một đơn vị thể tích” và thường được ký hiệu là γ (ký tự Hy Lạp – gamma). Do đó, thứ nguyên của “dung trọng tự nhiên” sẽ là [trọng lượng]/[thể tích].

Đơn vị đo của trọng lượng là đơn vị đo của lực, ví dụ: N, kN… Vậy, đơn vị đo của “dung trọng tự nhiên” phải là N/m³, kN/m³…

Như vậy, để đảm bảo tính nhất quán thì khi nói đến “khối lượng thể tích” thì phải dùng ký hiệu ρ, đơn vị g/cm³ hoặc kg/m³ hoặc T/m³…; còn khi nói đến “dung trọng tự nhiên” thì phải ký hiệu là γ, dùng đơn vị kN/m³ hoặc N/m³

Trong khi đó, các báo cáo khảo sát địa chất ở Việt Nam thường pha trộn các cách viết như:

 • Dùng thuật ngữ “dung trọng tự nhiên” với ký hiệu là γ, đơn vị đo là g/cm³. Lẽ ra, để đảm bảo tính nhất quán thì phải dùng đơn vị đo là kN/m³
 • Dùng thuật ngữ “khối lượng thể tích” với ký hiệu là γ, đơn vị đo là g/cm³. Lẽ ra, để đảm bảo tính nhất quán thì phải dùng ký hiệu ρ.
 • Dung trọng tự nhiên thì ký hiệu là γw (w nghĩa là ‘wet’ theo tiếng Anh), nhưng dung trọng khô thì ký hiệu là γk (k nghĩa là ‘khô’ theo tiếng Việt) và dung trọng đẩy nổi thì ký hiệu là γđn (đn nghĩa là ‘đẩy nổi’ theo tiếng Việt): đúng là Anh-Việt giao duyên !

Giới hạn Atterberg

Giới hạn chảy thì ký hiệu là wch (ch nghĩa là ‘chảy’ theo tiếng Việt) nhưng giới hạn dẻo thì ký hiệu là wp (p nghĩa là ‘plastic’ theo tiếng Anh) hoặc ngược lại, giới hạn chảy thì ký hiệu là wL (L nghĩa là ‘liquid’ theo tiếng Anh) còn giới hạn dẻo thì ký hiệu là wd (d nghĩa là ‘dẻo’ theo tiếng Việt): đúng là Anh-Việt hòa hợp !

kG/cm² - Kg/cm² - kgf/cm² - KG/cm²

Theo nghị định số 65/2001/NĐ-CP và 134/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đơn vị đo lường của áp suất, ứng suất là pascal (Pa). Trong thí nghiệm địa kỹ thuật, ứng suất thường được biểu diễn theo đơn vị kilôpascal (kPa).

Trước đây, theo hệ thống đo lường cũ, đơn vị đo của áp suất, ứng suất là kG/cm². Tuy nhiên, trong các báo cáo khảo sát địa chất, mọi người thường viết ngẫu hứng: kG/cm² hoặc Kg/cm² hoặc kgf/cm² hoặc KG/cm²… Vậy cách viết nào là đúng?

Thứ nguyên của áp suất, ứng suất là [lực]/[diện tích]. Trong khi đó, vì ‘kg’ là đơn vị đo của khối lượng nên không thể dùng ‘kg’ để biểu diễn đơn vị đo của lực trong biểu thức thứ nguyên của áp suất, ứng suất. Vì vậy, cách viết kg/cm² hoặc KG/cm² hoặc Kg/cm² đều không đúng. Cách viết đúng phải là kG/cm² hoặc kgf/cm². Trong một số tài liệu nước ngoài, đơn vị kgf/cm² cũng được viết gọn là ksc (kilogram-force per square centimeter)

Hỏi: Vì sao viết hoa ký tự 'K' trong đơn vị ‘KG/cm²’ là không đúng?

Đáp: Ký tự 'k' (kilô), là tiền tố chỉ bội thập phân của đơn vị đo lường nên không được viết hoa.

Hỏi: Vì sao ký tự 'G' lại được viết hoa trong đơn vị ‘kG/cm²’?

Đáp: Ký tự 'G' được viết hoa để nhấn mạnh ký hiệu ‘kG’ không phải là đơn vị đo khối lượng (kiôgram) mà là đơn vị đo lực (kilôgram lực).

Hỏi: Vì sao có ký tự f trong đơn vị kgf/cm²?

Đáp: Tương tự như trên, ký tự ‘f’ nhấn mạnh ‘kgf’ là đơn vị đo lực (kilôgram lực) chứ không phải đơn vị đo khối lượng kilôgram.

Hỏi: Vậy có tồn tại đơn vị đo kg/cm² không?

Đáp: Có, nhưng không phải để biểu diễn đơn vị đo áp suất/ứng suất. ‘kg/cm²’ có nghĩa là ‘a surface density measurement unit’

Bình luận  

# flatgeo 10:03 10-01-2014
Trích dẫn Diện:
Xin cho mình hỏi thuật ngữ bạn đề cập là: “dung trọng tự nhiên” muốn nói đến “trọng lượng của một đơn vị thể tích”. bạn có thể nói bạn trích dẫn từ đâu không. Mình xem cuốn "Cơ học đất, R. Whitlow, tập 1, NXB Giáo Dục, 1999" ở trang 87 có định nghĩa dung trọng như sau: "Dung trọng là tỷ số giữa KHỐI LƯỢNG vật chất và KHOẢNG KHÔNG GIAN nó chiếm chỗ".

Hai khái niệm unit weightdensity được phân biệt rất rõ trong các tài liệu về Cơ học đất bằng tiếng Anh và trong tiêu chuẩn ASTM D7263 về xác định dung trọng của đất. Bạn cũng có thể tìm đọc thêm ở các tác giả khác như K.H. Head, G.E. Barnes...

Nếu bạn đọc quyển Soil Mechanics của Whitlow (bản gốc bằng tiếng Anh chứ không phải bản dịch) bạn cũng sẽ thấy Whitlow nêu rõ định nghĩa và thứ nguyên của hai khái niệm này.

Còn vì sao người Việt có thói quen dùng lẫn lộn giữa hai khái niệm này thì... chỉ có trời mới biết :-)
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Diện 36:17 27-12-2013
Xin cho mình hỏi thuật ngữ bạn đề cập là: “dung trọng tự nhiên” muốn nói đến “trọng lượng của một đơn vị thể tích”. bạn có thể nói bạn trích dẫn từ đâu không. Mình xem cuốn "Cơ học đất, R. Whitlow, tập 1, NXB Giáo Dục, 1999" ở trang 87 có định nghĩa dung trọng như sau: "Dung trọng là tỷ số giữa KHỐI LƯỢNG vật chất và KHOẢNG KHÔNG GIAN nó chiếm chỗ". Như vậy, Dung trọng có đơn vị [KHỐI LƯỢNG] / [THỂ TÍCH ĐƠN VỊ] - "T/m3 hoặc là g/cm3?? :-)
Có gì thảo luận nhé!
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# KHUE 41:13 05-10-2012
Bai viet that y nghia. Chan thanh cam on flatgeo
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi