In bài này
Calendar

Ngày nghỉ

Số ngày nghỉ

2020
 Tết dương lịch 01/01/2020 01 ngày
 Tết âm lịch Canh Tý 20/01 ~ 02/02/2020 14 ngày
 Lễ giỗ tổ Hùng Vương 02/04/2020 01 ngày
 Lễ chiến thắng 30/04 ~ 01/05/2020 02 ngày
 Lễ quốc khánh 02/09/2020 01 ngày