In bài này
Calendar

Ngày nghỉ

Số ngày nghỉ

2017
 Tết dương lịch 01/01/2018 01 ngày
 Tết âm lịch Mậu Tuất 12/02 ~ 25/02/2018 14 ngày
 Lễ giỗ tổ Hùng Vương 25/04/2018 01 ngày
 Lễ chiến thắng 30/04 ~ 01/05/2018 02 ngày
 Lễ quốc khánh 02/09 ~ 03/09/2018 02 ngày