In bài này
Calendar

Ngày nghỉ

Số ngày nghỉ

2019
 Tết dương lịch 01/01/2019 01 ngày
 Tết âm lịch Kỷ Hợi 29/01 ~ 10/02/2019 13 ngày
 Lễ giỗ tổ Hùng Vương 14/04/2019 01 ngày
 Lễ chiến thắng 30/04 ~ 01/05/2019 02 ngày
 Lễ quốc khánh 02/09/2019 01 ngày